• 21 ŘÍJ 15
  • 0

  Starosta může vyloučit z tendru problémovou firmu

  Do nového zákona o zakázkách, který před týdnem schválila vláda a který považuje za jeden z nejdůležitějších tohoto volebního období, se na návrh starostů dostalo průlomové opatření. Radní, ředitelé nemocnic nebo i šéfové velkých úřadů budou moct ze soutěže vyloučit problémovou firmu, která už jednou pro město pracovala a dopadlo to špatně. Dnes starostové nemají

  Read more →
  • 21 ŘÍJ 15
  • 0

  Vyplňování modulu CBA v IS KP14+

  Informace ohledně povinnosti vyplňování modulu CBA v IS KP14+ , za jakých okolností tato povinnost nastává. Zaškrtnutí pole „CBA“ při vyplňování žádosti v IS KP14+ na záložce „Projekt“ a následné vyplnění modulu CBA platí pro všechny projekty vytvářející příjmy dle čl. 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 a pro všechny ostatní projekty

  Read more →
  • 21 ŘÍJ 15
  • 0

  Konference společenské odpovědnosti

  Oslovuje vás téma společenské odpovědnosti? V tom případě vás srdečně zveme k účasti na našem semináři, který se uskuteční v pondělí 2. listopadu 2015 na krajském úřadě. Srdečně zveme všechny firmy, společnosti neziskového sektoru i zástupce obcí na konferenci, jejímž cílem je rozvíjet společenskou odpovědnost mezi námi. V rámci konference bude vyhlášen další ročník soutěže Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost v roce

  Read more →
  • 21 ŘÍJ 15
  • 0

  Nová zelená úsporám: Rodinné domy

  Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnily podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určené pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude v programu

  Read more →
  • 16 ŘÍJ 15
  • 0

  Konference o efektivním využívání bývalých industriálních objektů

  V rámci cyklu Smartcity se v areálu bývalé továrny BOPO v Třebíči ve dnech 22. a 23. října 2015 koná konference Brownfield Třebíč 2015. Přednášející se ve svých příspěvcích zaměří na efektivní využití objektů a pozemků poznamenaných dřívější průmyslovou činností. Cílem konference je seznámit města, obce a soukromé investory s možnostmi, které mohou využít při

  Read more →
  • 16 ŘÍJ 15
  • 0

  Nadace Open Society Fund Praha – stipendia pro středoškolské studenty a studentky – výzva na r. 2016

  Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje 23. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol k získání stipendia na studium na soukromých středních školách v USA a ve Velké Británii. Možnost strávit rok na zahraniční škole je zkušeností, která změní celý váš život. Studium je testem, ve kterém poznáte sami sebe, své silné i

  Read more →
  • 16 ŘÍJ 15
  • 0

  Podpora sociálního podnikání v ČR – výzva 2015/2016

  Program Podpora sociálního podnikání v České republice – Lepší byznys 2015–2016 podporuje podnikatelské aktivity, které mají jasnou motivaci a potenciál přinést pozitivní společenskou změnu. Máme za cíl podpořit sociální podniky se sociálním, environmentálním, komunitním a ekonomickým přínosem. Jakou podporu program poskytne: Finanční podporu ve formě grantů (celková částka určená k čerpání grantů je 1 705

  Read more →
  • 09 ŘÍJ 15
  • 0

  VÝZVA NA ÚZEMNÍ STUDIE

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo již 9. výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) s názvem „Územní studie“. Výzva se týká zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona. Podporovány budou územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství. Podpora je zaměřena na

  Read more →
  • 07 ŘÍJ 15
  • 0

  Národní konference Venkov 2015

  Ministerstvo zemědělství, Celostátní síť pro venkov, Zlínský kraj a Spolek pro obnovu venkova České republiky Vás zvou na Národní konferenci VENKOV, konanou pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. V pořadí již 7. ročník celorepublikové konference je příležitostí pro setkání zástupců různých veřejných, neziskových i soukromých organizací působících na celostátní,

  Read more →
  • 05 ŘÍJ 15
  • 0

  MMR – Zákon o zadávání veřejných zakázek prošel vládou

  Vláda schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude přezkoumávat všechny zakázky, které jsou spolufinancované z evropských fondů. Vítězové veřejných zakázek budou muset prokazovat svou vlastnickou strukturu. Limit na vícepráce byl snížen na 30%. Smyslem navrhovaného zákona je zjednodušení zadávání zakázek zvláště s ohledem na starosty obcí. Zákon výrazně sníží

  Read more →
  • 05 ŘÍJ 15
  • 0

  MMR – IROP na sociální služby klientům

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. K dosavadní ústavní péči tak může vzniknout alternativa v podobě poskytování sociálních služeb u klientů doma nebo v blízkosti jejich bydliště. Příjemci podpory mohou být kraje, obce,

  Read more →
  • 05 ŘÍJ 15
  • 0

  Mezinárodní sítě OP URBACT III hledají nové partnery

  Podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy, posílit kvalitu strategického řízení a podnítit šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. To vše nabízí v tomto programovém období českým městům operační program URBACT III. Zástupci měst mají nyní příležitost připojit se k mezinárodní síti. Novými partnery jedenadvaceti sítí vybraných v 1. výzvě operačního programu URBACT III

  Read more →

Archiv příspěvků