• 24 ZÁŘ 15
  • 0

  Konference Předcházení vzniku odpadů.

  České ekologické manažerské centrum a redakce odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM zvou na 2. ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, která se koná 6. a 7. října 2015 v Praze Kongresovém centru ČVUT Masarykova kolej, Praha 6-Dejvice, Thákurova 1. Konference je určena všem, kteří uznávají hierarchii odpadového hospodářství s předcházením vzniku odpad na vrcholu a v tomto směru něco dělají nebo by

  Read more →
  • 16 ZÁŘ 15
  • 0

  Studie systémů sídelní zeleně

  Na stránkách OPŽP byl zveřejněn metodický rámec pro zpracování Studií systémů sídelní zeleně pro podávání řádostí o dotace. Ministerstvo životního prostředí zpracovalo metodický rámec ke Studiím systémů sídelní zeleně pro projekty podané v prioritní ose 4, specifický cíl 4.4. Žádosti o dotaci, které vychází ze Studie zpracované podle této metodiky, budou v celkovém hodnocení bodově

  Read more →
  • 10 ZÁŘ 15
  • 0

  Keramická dílna z IROP

  Projekt „Vybavení keramické dílny pro děti a veřejnost“ (zakoupení keramické pece a souvisejících pomůcek) při ZŠ pro zájmové vzdělávání dětí (družina ZŠ) a veřejnost, resp. řemeslné zájmové vzdělávání. Projekt v první řadě musí být v souladu s MAP/KAP. Pravděpodobně bude vyžadován plán využití kapacit. Bude nutné doložit, že projekt má vzdělávací program. Projekt také musí splnit

  Read more →
  • 10 ZÁŘ 15
  • 0

  Výzva Jeseníky originální produkt pro služby a zážitky.

  Značka „JESENÍKY originální produkt®“ je součástí zavedeného systému regionálních značek, který rozvíjí Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ). Bližší informace o systému i regionech se zavedeným systémem regionálního značení jsou uvedeny na www.regionalni-znacky.cz. Cílem značky je zviditelnit region Jeseníků včetně území CHKO Jeseníky a území chráněné soustavou Natura 2000 a využít jeho socio-ekonomických výhod. Značka má podpořit místní producenty a poskytovatele

  Read more →
  • 10 ZÁŘ 15
  • 0

  Sociální podnikání, obce a NNO v chystaných výzvách IROP

  Podle harmonogramu výzev na rok 2015 bude ŘO IROP vyhlašovat výzvu pro předkládání individuálních projektů v říjnu. Výzva musí být komplementární s výzvou OP Z. Z tohoto důvodu nebude možné, aby žadatelem v případě sociálního podnikání byly přímo obce a nestátní neziskové organizace, přestože jsou v Programovém dokumentu IROP mezi oprávněnými žadateli. Obce jako žadatelé

  Read more →
  • 10 ZÁŘ 15
  • 0
  Výstavba chodníku v obci a cyklostezky z IROP

  Výstavba chodníku v obci a cyklostezky z IROP

  CHODNÍKY Z IROP budou podporovány budou komplexní projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé – přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, validované na základě provedeného auditu bezpečnosti. Žadatel musí také předložit Kartu souladu s principy udržitelné mobility. Osnovu

  Read more →

Archiv příspěvků