• 14 SRP 15
  • 0
  Řemeslná obnova historických staveb – kurzy

  Řemeslná obnova historických staveb – kurzy

  Mezeru mezi důkladným restaurováním a běžným řemeslem vyplní absolventi kursů vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb, který brzy zahájí Národní památkový ústav. Po úspěšném loňském zkušebním ročníku spustí NPÚ jedinečný projekt v listopadu na pracovišti v Telči. V osmi řemeslných (pro obory zedník, štukatér, kameník, malíř a natěrač, truhlář, tesař, kovář, pokrývač a klempíř) a

  Read more →
  • 07 SRP 15
  • 0

  Národní elektronický nástroj spuštěn

  Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo dne 1. srpna 2015 do ostrého provozu Národní elektronický nástroj. NEN ulehčí přístup malým a středním podnikatelům na trh s veřejnými zakázkami. Jedním z klíčových záměrů Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti se spuštěním Národního elektronického nástroje do rutinního provozu je přispět ke zkvalitnění postupů zadávání veřejných zakázek v organizacích

  Read more →
  • 07 SRP 15
  • 0

  MMR chce zjednodušit systém a pravidla, aby se lidem lépe žilo

  O možnostech čerpání z Evropské unie, o podpoře sociálního bydlení, o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek či stavebním řízení jednal s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. Dohodli se, že se budou pravidelně scházet a společně pracovat na zjednodušení uvedených systémů a pravidel.

  Read more →
  • 07 SRP 15
  • 0

  Termíny výzev přeshraniční spolupráce

  Výzvy pro příjem projektových žádostí byly již vyhlášeny u programů nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika. Také termíny výzev k předkládání projektových žádostí u zbývajících programů již dostávají konkrétní časové obrysy spadající většinou do čtvrtého čtvrtletí roku 2015. Konkrétnější přehled plánovaného vyhlašování výzev

  Read more →
  • 03 SRP 15
  • 0

  Seminář „Aktuality z Programu rozvoje venkova 2014-2020“

  V souvislosti s prvním kolem příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pořádá Ministerstvo zemědělství 3 semináře, a to v následujících termínech: 24. srpna 2015 – Praha, Ministerstvo zemědělství 28. srpna 2015 – České Budějovice, Pavilon Z (součást odborného programu mezinárodního veletrhu Země živitelka 2015) 8. září 2015 – Kralice na Hané Semináře budou

  Read more →

Archiv příspěvků