• 29 ČVN 15
  • 0

  II. Výzva programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

      II. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ více na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/program-129-250-ii-vyzva-ministerstva.html

  Read more →
  • 18 ČVN 15
  • 0

  Kreativní ekonomika a její role v hospodářském rozvoji

  Významný posun v oblasti technologií a znalostí výrazně pozvedl výkonnost základních výrobních faktorů a tím značně přispěl k ekonomickému růstu. V posledních letech se v oblasti ekonomického růstu začíná čím dál více projevovat další faktor, známý jako „kreativita“. Přínos tohoto faktoru je specifický v tom, že jako jediný umožňuje hospodářský růst za jinak nezměněných podmínek.

  Read more →
  • 11 ČVN 15
  • 0
  Bruntál prezentuje investiční příležitosti města

  Bruntál prezentuje investiční příležitosti města

  Město Bruntál se prezentovalo na konferenci Get More – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji, která se uskutečnila v úterý 3. června v ostravském Clarion Congress Hotelu. Mezi desítkami různých subjektů z řad veřejných institucí, podnikatelů či investičních společností a dvoustovkou účastníků byl Bruntál velmi dobře vidět. Našemu regionu patřil jeden ze tří tematických workshopů. Nesl

  Read more →
  • 10 ČVN 15
  • 0

  MMR – Podprogram Cestování dostupné všem, 2. výzva

  Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 – CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM. Aktuálně vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí s termínem ukončení 30.6.2015 v 16,00 hod. Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akcePodporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb

  Read more →
  • 05 ČVN 15
  • 0

  Aktuální výzvy pro podnikatele| CzechInvest

  Název výzvy / programu podpory OP PIK Příjem předběžných žádostí Příjem plných žádostí Druh výzvy Plánovaná finanční alokace Potenciál Od 1. 6. (od 15:00 hod) do 31. 8. 2015 září – listopad kontinuální 1,5 mld. Kč INOVACE – Inovační projekt Od 2. 6. (od 13:00 hod) do 30. 11. 2015 září – leden 2016 kontinuální

  Read more →
  • 05 ČVN 15
  • 0

  Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP

  V poslední LXVI. výzvě z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 je na projekty na podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, úpravu vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny atd. připraveno pro žadatele celkem 200 mil. Kč. LXVI. výzva je určena pro žadatele s projekty, jež podporují biodiverzitu, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované

  Read more →
  • 05 ČVN 15
  • 0
  V Jeseníkách odstartoval první věrnostní systém pro turisty Jeseníky RegionCard

  V Jeseníkách odstartoval první věrnostní systém pro turisty Jeseníky RegionCard

  Zejména pro podnikatele v cestovním ruchu je zajímavé zapojení do systému nových karet pro návštěvníky regionu Jeseníky RegionCard. Samotní jeseničtí podnikatelé se na tvorbě systému podíleli, což je hlavním předpokladem pro jeho úspěšnost. MAS Hrubý Jeseník se také zapojuje do propagace tohoto systému, který může přinést významné zlepšení ve spolupráci všech subjektů v oblasti cestovního ruchu

  Read more →
  • 01 ČVN 15
  • 0

  Financování Jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci  IROP

  Specifický cíl 1.3 IROP „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je zaměřen na zajištění připravenosti základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v území se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a

  Read more →
  • 01 ČVN 15
  • 0

  Potravinová soběstačnost a potravinové zahrady – workshop | Veronica – Centrum Hostětín

  Workshop pro ty, kdo chtějí dosáhnout alespoň částečné soběstačnosti v jídle, snížit svou závislost na průmyslově zpracované stravě a pojistit se proti dopadům ekonomické krize. Naučíte se, jak vypěstovat kalorické potraviny, jak z nich připravit pokrm, jak rozmnožit a vyselektovat kvalitní osivo a jak založit domácí semennou banku. Source: Potravinová soběstačnost a potravinové zahrady –

  Read more →
  • 01 ČVN 15
  • 0

  Vzpomínky na budoucnost – projekt 10 MASek MSK

  Společný projekt s názvem „Vzpomínky na budoucnost – evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje“ realizuje 10 místních akčních skupin moravskoslezského kraje. Od roku 2008 mají Místní akční skupiny (MAS) příležitost realizovat svůj klíčový rozvojový dokument – Strategický plán LEADER (dále jen „SPL“). Na principech tohoto dokumentu byly v letech 2007 – 2013 žadatelům rozdělovány

  Read more →
  • 01 ČVN 15
  • 0

  Výzvy z OPPIK pro podnikatele zveřejněny

  Finální znění výzev v 10 programech podpory OPPIK je zveřejněno. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozhodlo, že se do první výzvy zařadí programy Inovace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu (PZT), Spolupráce, Nemovitosti, Technologie, Školicí střediska, Marketing, Úspory energie a ICT a sdílené služby. Oproti původnímu očekávání tedy nebyl vyhlášen program Aplikace. Je naopak umožněno, aby každá firma v prvním kole

  Read more →

Archiv příspěvků