• 22 KVĚ 15
  • 0

  Výzva pro výstavbu komunitních domů seniorů – MMR

  MMR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Pro program je připraveno 160 milionů. Žadatelé mohou žádosti podávat do konce června tohoto roku. MMR tento titul vyhlašuje poprvé v historii, jedná se o zahajovací a testovací etapu nového podporujícího nástroje.

  Read more →
  • 22 KVĚ 15
  • 0

  Obnova drobných sakrálních staveb – Výzva/MMR

  MMR vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun. Tímto dotačním titulem může obec obnovit drobné sakrální památky ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o · kaple, kapličky, sochy,

  Read more →
  • 21 KVĚ 15
  • 0

  Program rozvoje venkova před schválením

  Evropská komise ukončila schvalovací proces Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020. Definitivně ale Komise o programu ještě nerozhodla, podle předpokladů tak učiní do několika dnů. České zemědělství získá z Programu rozvoje venkova v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard korun). PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních

  Read more →
  • 20 KVĚ 15
  • 0

  Seminář ke Kreativní Evropě již 2. června 2015

  V úterý 2. 6. 2015 od 9.30 se koná seminář k programu Kreativní Evropa – Kultura a dalším možnostem financování projektů z oblasti kulturních a kreativních odvětví. Dopoledne bude věnované programu Kreativní Evropa včetně představení dvou typově odlišných podpořených projektů. Odpoledne zaměříme na představení dalších možností podpory projektů z kulturních a kreativních odvětví. Po skončení semináře nabízíme možnost osobních konzultací projektových záměrů od 14.30

  Read more →
  • 20 KVĚ 15
  • 0

  Seminář – Implementace předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

  Seminář seznámí účastníky s právními předpisy týkajícími se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a jejich dopady na „povinné subjekty“. Dále budou představeny aktuální zkušenosti z již uskutečněných kontrol. Pro přihlášení na akci kontaktujte Kristýnu Stránskou  stranska.kristyna@uzei.cz Účast na semináři je bezplatná. Termín konání: 15.6.2015 od 09:30 do 16:00 Místo konání: Střední průmyslová škola a

  Read more →
  • 16 KVĚ 15
  • 0
  Seminář „Venkov, lesnictví, myslivost – kde peníze pomáhají?“

  Seminář „Venkov, lesnictví, myslivost – kde peníze pomáhají?“

  Zveme všechny zájemce na seminář „Venkov, lesnictví, myslivost – kde peníze pomáhají?„. Seminář se koná dne 21. května 2015 od 14 hodin v rámci výstavy Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem v přednáškovém sále v hale C, 1. patro. Program: Prezence: 13.30 – 14.00 hod. 1) 14.00 – 14.10 Zahájení, úvodní slovo Ing. Tomáš

  Read more →
  • 14 KVĚ 15
  • 0
  Sociální podnikání – Semináře MPSV k přípravě podnikatelských plánů

  Sociální podnikání – Semináře MPSV k přípravě podnikatelských plánů

  MPSV pořádá od dubna do října 2015 cyklus seminářů k přípravě podnikatelských plánů v oblasti sociálního podnikání. Využijte navíc možnost dozvědět se více o novinkách v této oblasti a o chystaných možnostech financování rozjezdu Vašeho sociálního podnikání. Seminář je určen pouze těm zájemcům, kteří mají již rozpracovaný podnikatelský záměr a téma sociálního podnikání znají (na

  Read more →
  • 14 KVĚ 15
  • 0
  Pozvánka LeaderFEST 2015

  Pozvánka LeaderFEST 2015

  Konference LeaderFEST je tradičním setkáním zástupců Místních akčních skupin a dalších zástupců venkova. Toto setkání je místem sloužícím k výměně zkušeností i představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. LeaderFEST roku 2015 se svým tématem vrací k podstatě metody LEADER a jejím heslem bude „Zpátky ke kořenům“. Konference se bude konat 18. – 19. června 2015 v Náchodě. Program:

  Read more →
  • 11 KVĚ 15
  • 0

  Jednání výboru MAS

  Jednání výboru 3/2015 se usktečnilo dne 30. 4. 2015 ve 13 hodin v zasedací síni Rady Města Bruntál. Zápis je zveřejněn zde: Zapis_Vybor_3/2015_30_4_2015  

  Read more →
  • 04 KVĚ 15
  • 0
  Podpora turistických oblastí | Moravskoslezský kraj

  Podpora turistických oblastí | Moravskoslezský kraj

  Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji I. Název programu (kód) Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (RRC/05/2015) II. Jednotlivé dotační tituly Dotační titul č. 1: „Podpora agroturistiky“ Dotační titul č. 2: „Podpora vodácké turistiky“ Dotační titul č. 3: „Podpora lázeňství“ III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. IV.

  Read more →

Archiv příspěvků