• 29 DUB 15
  • 0

  MŽP zveřejnilo avíza výzev pro rok 2015

  Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR uveřejnily avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Plní tak slib žadatelům o dotace, že výzvy z nového OPŽP zveřejní co nejdříve. Žadatelům jsou ode dneška k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty, včetně hodnoticích kritérií, nutné pro zahájení přípravy projektů. Šanci

  Read more →
  • 29 DUB 15
  • 0

  Nadace VIA: Místo, kde žijeme

  Nadace VIA vyhlásila výzvu na úpravu veřejných prostranství se zapojením veřejnosti. Žádost je možné podat do 30. června 2015. KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI? O grant mohou žádat nestátní neziskové organizace, obce do 2 000 obyvatel, příspěvkové organizace a účelová zařízení církví. NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA? Program je zaměřen na obnovu či úpravu

  Read more →
  • 29 DUB 15
  • 0
  JESNÍKY RegionCard – váš klíč k poznávání Jeseníků.

  JESNÍKY RegionCard – váš klíč k poznávání Jeseníků.

  Každá významná turistická destinace v České republice i v zahraničí nabízí svým návštěvníkům řadu výhod, které mohou čerpat pomocí tzv. bonusové karty. V Jeseníkách podobná služba dlouhodobě chyběla. Od letošní hlavní turistické sezony by mělo být vše jinak. Přímo z iniciativy podnikatelů vzniká Jeseníky RegionCard. Provozovatelé služeb v cestovním ruchu z Jeseníku a České Vsi letos na jaře začali pracovat

  Read more →
  • 27 DUB 15
  • 0

  Avíza prvních výzev v OP Podnikání a inovace

  Ve čtvrtek 30.04.2015 budou oficiálně zveřejněny avíza prvních výzev v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.  Podle posledních informací z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bude následně spuštěn příjem registračních žádostí – v závislosti na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které bude provozovat monitorovací systém MS2014+, do kterého budou vkládány veškeré registrační a plné

  Read more →
  • 26 DUB 15
  • 0

  České sociální podnikání – Semináře MPSV

  Cyklus seminářů k přípravě podnikatelských plánů v oblasti sociálního podnikání Jak připravit dobrý podnikatelský plán? Seminář s Martinem Fojtíčkem. Jak začít podnikat v gastronomii? Seminář s Františkem Korálem. MPSV pořádá od dubna do října 2015 cyklus seminářů k přípravě podnikatelských plánů v oblasti sociálního podnikání. Využijte navíc možnost dozvědět se více o novinkách v této

  Read more →
  • 24 DUB 15
  • 0

  Aktivity českých a polských územních samospráv podpoří OP

  Možnosti spolupráce českých orgánů územní samosprávy s polskými protějšky bude možné spolufinancovat z operačních programů. Česká republika má s Polskem podobnou 25letou historickou zkušenost z hlediska vytváření samosprávy. Jsme si blízcí nejen jazykem a historií, ale i iniciativami místních a regionálních samospráv při koncipování společných aktivit. Je dobře, že existují nástroje, jak tyto místní iniciativy

  Read more →
  • 23 DUB 15
  • 0

  Agentura pro sociální začleňování opět pracuje v Bruntále

  Agentura pro socialni začleňováni opět pracuje v Bruntale, kde se sešla celá řada organizací, aby založila tzv. Lokálni parnerství. Naše MASka nechyběla a je tedy jedním ze zakladajících členů.    

  Read more →
  • 19 DUB 15
  • 0

  Granty na podzimní sázení stromů/Nadace partnerství

  Chcete zlepšit kvalitu i vzhled svého prostředí? Pojďte sázet stromy! Požádejte jako obec, spolek nebo škola o finanční příspěvek na podzimní výsadbu stromů. Grant ve výši 10 – 30 tisíc korun poskytuje Nadace Partnerství na koupi sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva a dalšího potřebného materiálu. Žádosti o grant přijímá do 28. května. Nadace

  Read more →
  • 19 DUB 15
  • 0

  Připravujeme naše děti na život, ale nevíme na jaký

  „Připravujeme naše děti na život, ale nevím na jaký“ Václav Cílek (ed.): Něco se muselo stát, Praha 2014; Černé labutě vzdělávání: Ondřej Štefl Diskuse nad vzděláváním končí vždy u školy, ale škola není všechno. Většina z nás se celý život učí, ale většinou si to ani neuvědomujeme. Do vzdělávání zasáhla výrazná změna společnosti, ale školství

  Read more →
  • 17 DUB 15
  • 0

  2. oficiální setkání starostů ORP Bruntál

  Mikroregion Slezská Harta, Město Bruntál a MAS Hrubý Jeseník zve všechny starosty na: 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Bruntál v rámci realizovaného projektu Podpora meziobecní spolupráce. Termín setkání: 23. 4. 2015 v 9 hodin Místo setkání: Zasedací místnost zastupitelstva Města Bruntál (přízemí MÚ Bruntál). 9:00 Prezence účastníků 9:30 Zahájení – Ing.

  Read more →
  • 17 DUB 15
  • 0

  Jak otevřít radnice občanům? | NášStát.cz

  Zveřejňování informací, efektivní kontrolní mechanismy, precizní dokumentace k zásadním rozhodnutím a respekt k opozici. Tyto stěžejní body dobrého vládnutí v komunální politice vzešly z konference Otvírejme radnice II., která přilákala do Prahy 120 zastupitelů a aktivních občanů z celé ČR. Společně s politology, advokáty a experty řešili, jak české radnice učinit více transparentní a vstřícné

  Read more →
  • 14 DUB 15
  • 0
  KRAJINA BŘIDLICE | otevření MUZEA BŘIDLICE a další akce

  KRAJINA BŘIDLICE | otevření MUZEA BŘIDLICE a další akce

  Dne 9. května 2015 bude slavnostně otevřeno MUZEUM BŘIDLICE. Navštivte 5 nových expozic. Expozice „Dobývání břidlic v moravskoslezském kulmu“ je sestavena z doposud nevystavených sbírkových předmětů – geologické exponáty, staré hornické nářadí aj. Jedinečným je kompletní přehled zkamenělin MSZ kulmu doložený nálezy zkamenělých organismů a originální dřevěné důlní vozy staré více než 100 let. „Stříbrná

  Read more →
  • 13 DUB 15
  • 0

  SZIF ZAČAL PŘIJÍMAT JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2015

  Bylo zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2015 na vybraná opatření přímých plateb. Žádosti na ostatní dotační tituly v rámci Jednotné žádosti se budou moci podávat po nabytí účinnosti příslušných nařízení vlády.V rámci nové Společné zemědělské politiky čeká žadatele od letošního roku řada změn. Z tohoto důvodu SZIF organizoval prostřednictvím svých Regionálních odborů a jednotlivých

  Read more →
  • 10 DUB 15
  • 0
  SEMINÁŘ | Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví

  SEMINÁŘ | Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví

  Pokud se chcete dozvědět více o aktuálních možnostech financování památek a jejich uchování, vypravte se do Zlína. V 14|15 Baťově institutu se 30. dubna koná na dané téma seminář, který pořádá Krajský úřad Zlínského kraje a spolek Omnium. Seminář začíná v 9 hodin. V programu se bude hovořit o dotačních programech Ministerstva kultury v oblasti ochrany a péče o

  Read more →
  • 10 DUB 15
  • 0

  PŘESHRANIČNÍ PROGRAMY BUDOU POKRAČOVAT

  Operační programy cíle Evropské územní spolupráce (EÚS) navazují na úspěšné operační programy v současnosti. Ze všech nově připravovaných operačních programů již byly schváleny tři. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020, Interreg CENTRAL EUROPE a program ESPON. U programu Interreg CENTRAL EUROPE již byla vyhlášena první (dvoukolová) výzva a její první kolo bude uzavřeno 13. 4. 2015. U ostatních programů je

  Read more →
  • 09 DUB 15
  • 0

  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | CzechInvest

  Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014 – 2020 celkem 24 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Podpora bude vyplácena formou dotací a finančních nástrojů. Šanci mají projekty realizované na území

  Read more →
  • 09 DUB 15
  • 0

  Mezinárodní výměny mládeže s Německem a Rakouskem | TANDEM

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nabízí českým spolkům a jiným subjektům aktivním v oblasti mimoškolní práci s dětmi a s mládeží příspěvek na mezinárodní výměny mládeže s Německem a Rakouskem. Program Rozjeď  to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty k uspořádání česko-německých nebo česko-rakouských výměn. Podporovanou

  Read more →
  • 06 DUB 15
  • 0

  Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty/MSK

  Rada MSK schválila podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Termín Lhůta pro podávání žádostí je od 24. 4. 2015 do 30. 4. 2015 včetně. Název programu (kód) Podpora environmentálního

  Read more →
  • 03 DUB 15
  • 0
  Exkurze v Mikulově vyvolává řadu otázek

  Exkurze v Mikulově vyvolává řadu otázek

  MAS Hrubý Jeseník za více než vydatné a skvělé organizátorské pomoci ředitele Technických služeb Bruntál (TS) Ing. Václava Frgala, uspořádala exkurzi do jihomoravského Mikulova, „Města s vůní jihu“, pro starosty měst a obcí Bruntálska. Dopravu ve svém tranzitu zajistil a také bezpečně odřídil starosta Moravskoslezského Kočova Ing. Josef Havlík. Oběma těmto pánům náleží velké poděkování.

  Read more →
  • 01 DUB 15
  • 0

  Dotační příležitosti z méně známých komunitárních programů pro oblast energetické efektivity budov

  Seminář „Dotační příležitosti z méně známých komunitárních programů pro oblast energetické efektivity budov“ pořádá Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s Platformou pro energeticky efektivní výstavbu a Krajskou hospodářskou komorou MSK. Akce je zaměřena na dotační příležitosti zejména pro oblast energetické efektivity budov. 28.04.2015,    08:30 – 17:30 Akce se uskuteční na Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., Na

  Read more →

Archiv příspěvků