• 28 ÚNO 15
  • 0

  14 miliard na NGA sítě: Velcí operátoři se snaží lobbingem vytlačit lokální ISP z trhu – Internet pro všechny

  Nastavení dotací v ČR podléhá lobbingu. Ať už jsou to agrární a zemědělské lobby v Programu rozvoje venkova, které z něj vytlačily dotace pro malé obce či velcí operátoři, kteří se snaží vytlačit malé poskytovatele internetového připojení. Právě o nastavení dotací pro rozvoj vysokorychlostních sítí se hovořilo na workshopu pod záštitou Internetu pro všechny věnovaný NGA sítím,

  Read more →
  • 27 ÚNO 15
  • 0
  Starostové na Bruntálsku chtějí prosazovat zájmy obcí společně

  Starostové na Bruntálsku chtějí prosazovat zájmy obcí společně

  Starostky a starostové měst a obcí na Bruntálsku se sešli, aby diskutovali o vzájemné spolupráci na rozvoji regionu. Setkání v Turistcentru ve Dvorcích uspořádala Místní akční skupina (MAS) Hrubý Jeseník spolu s Městem Bruntál v rámci projektu Sdružení místních samospráv „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.  Za účasti představitelů Města Bruntál Ing. Petra

  Read more →
  • 27 ÚNO 15
  • 0

  Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

  Moravskoslezský kraj pomůže malým a středním podnikatelům rozvíjet jejich firmy. Vyhlásil proto dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015. Připraveno je 10 milionů korun. Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje. Podnikatelé mohou požádat o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na dva typy projektů. Prvním typem

  Read more →
  • 26 ÚNO 15
  • 0

  Žádosti o dotaci z rozpočtu města Bruntál na rok 2015 pro oblast sportu, kultury a ostatní činnosti: Město Bruntál

  Dotační řízení k poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál na rok 2015 v oblasti sportu, kultury a ostatní činnosti. Termín podání je od 24. 3. 2015 do 2. 4. 2015. (Předpis č. 24/2015 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Žádost o dotaci

  Read more →
  • 25 ÚNO 15
  • 0

  Podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

  Rada kraje schválila podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015.Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Termín: Lhůta pro podávání žádostí je od 26. 3. 2015 do 15. 4. 2015. I. Název programu (kód) Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015 (RRC/04/2015) II. Vyhlašovatel

  Read more →
  • 24 ÚNO 15
  • 0

  Šlechtová: Podle mě nedočerpáme kolem 50 miliard — Nejnovější videa — ČT24 — Česká televize

  Šlechtová: Podle mě nedočerpáme kolem 50 miliard — Nejnovější videa — ČT24 — Česká televize.

  Read more →
  • 20 ÚNO 15
  • 0

  Recyklační centrum elektroodpadu v Přerově

  Několik firem a organizací se na Přerovsku spojilo do sdružení sociálně zodpovědných podnikatelů. Díky nim v regionu získalo zaměstnání již 28 osob s nízkou kvalifikací a se zdravotním znevýhodněním, které se jinak jen těžko uplatňují na trhu práce. Vytvoření tohoto sdružení iniciovala na začátku roku společnost Josef-Larefi s.r.o. „Centrum dnes úspěšně funguje a zaměstnává 28 nízkokvalifikovaných

  Read more →
  • 19 ÚNO 15
  • 0
  Význam veřejných prostranství

  Význam veřejných prostranství

  Veřejná prostranství tvoří základní strukturu obce. Prioritou je obytná kvalita veřejného prostoru. Obytné prostředí je bezpečné, zdravé, živé, komunikativní a krásné. Veřejný prostor musí vybízet k pěšímu pohybu a k pobývání, základem jeho tvorby je lidské měřítko a lidské smysly. Kvalitativnímu standardu veřejných prostranství a jejich logice je třeba podřídit jak vedení dopravní i technické infrastruktury, tak jednotlivé stavby a stavební celky. Obecným východiskem je strategie jednoduchosti

  Read more →
  • 19 ÚNO 15
  • 0

  VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2015

  VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2015 zaměřený na podporu vědy, výzkumu a podnikání v rámci programů HORIZONT 2020 a COSME Financujte vaše výzkumné, inovační a podnikatelské aktivity z evropského rozpočtu! KDY?   25. února 2015 od 9:00 do 13:30 KDE?   Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské námìstí 1245 500 03 Hradec Králové Sál zastupitelstva KDO? Prezentující: Petr Pracna – národní kontaktní osoba rámcového programu HORIZONT 2020

  Read more →
  • 19 ÚNO 15
  • 0

  Další vyhlášené programy | MSK

  Moravskoslezský kraj vyhlásil další dotační programy. Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015 Ing. Irena Muczková tel.: 595 622 982, e-mail:irena.muczkova@kr-moravskoslezsky.cz Bc. Stanislava Dombrovská tel.: 595 622 624, e-mail:stanislava.dombrovska@kr-moravskoslezsky.cz od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015 Ing. Irena Muczková tel.: 595 622 982, e-mail:irena.muczkova@kr-moravskoslezsky.cz Bc. Stanislava Dombrovská

  Read more →
  • 19 ÚNO 15
  • 0
  Program obnovy venkova| MSK

  Program obnovy venkova| MSK

  Moravskoslezský kraj opět podpoří obnovu a rozvoj venkova. Vyčlenil ze svého rozpočtu 8 milionů korun, které přispějí k větší bezpečnosti v obcích, kvalitnějšímu využití volného času, modernizaci zdravotnických středisek či místních komunikací. Do programu se se svými záměry mohou přihlásit obce do 2 tisíc obyvatel, které mohou získat až 250 tisíc korun a dobrovolné svazky obcí. Ty

  Read more →
  • 18 ÚNO 15
  • 0

  Vyhlášené dotační programy | MSK

  Moravskoslezský kraj vyhlásil 3 dotační programy:   Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015 (RRC/01/2015) Cílem dotačního programu je podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času. Dílčími cíli jsou podpora technických atraktivit zařazených do projektu TECHNO TRASA a podpora technických atraktivit splňujících podmínky zařazení do TECHNO TRASY za účelem

  Read more →
  • 18 ÚNO 15
  • 0
  Operační program Životní prostředí – Aktuální nabídka podpory

  Operační program Životní prostředí – Aktuální nabídka podpory

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 7 jsou přijímány od 23. února 2015 do 23. března 2015. PODPOROVANÉ AKTIVITY: Oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích

  Read more →
  • 16 ÚNO 15
  • 0

  Harmonogramy výzev pro letošní rok

  Harmonogramy výzev pro letošní rok naleznete zde.

  Read more →
  • 10 ÚNO 15
  • 0

  Pozvánka na pracovní setkání

  Obec Moravskoslezský Kočov a MAS Hrubý Jeseník Vás zve na pracovní setkání k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014 – 2020 (CLLD). Termín setkání:                12. 2. 2015 ve 13 hodin Místo setkání:                  OÚ Moravskoslezský Kočov, zasedací místnost starosty Hostitel:            

  Read more →
  • 09 ÚNO 15
  • 0

  Výzva k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

  Hrajete divadlo? Zpíváte? Tančíte? Tvoříte nebo učíte? Hrajete (si)? Malujete? Fotíte a  filmujete? Navštěvujete základní uměleckou školu?Chcete udělat něco proto, aby si společnost uvědomila význam těchto aktivit pro rozvoj a pro kvalitu života obyvatel? Připojte se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!   DEJTE O SOBĚ VĚDĚT TÍM, ŽE SE PŘIHLÁSÍTE ZDE, NA TOMTO WEBU. Týden

  Read more →
  • 09 ÚNO 15
  • 0
  Workshop k projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí

  Workshop k projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí

  Vzdělávací akce pro starosty má za cíl vysvětlit principy spolupráce obcí v MAS v následujících letech. Objeví se totiž řada novinek, na které je lépe být připraven. S novým rokem 2015 přichází spousta novinek a změn také v oblasti regionálního rozvoje. Právě letos místní akční skupiny, které za sebou mají již několik let úspěšné činnosti, projdou novou certifikací a také

  Read more →
  • 09 ÚNO 15
  • 0
  Aktuality z NS MAS | NS MAS ČR

  Aktuality z NS MAS | NS MAS ČR

  Společná setkání a jednání Aktuální informace o nastavení komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se budou moci zástupci místních akčních skupin (MAS) dozvědět v úterý 3. března v Praze přímo od zástupců řídících orgánů jednotlivých OP. Pozvánka a přihláška na společnou akci NS MAS a ministerstva zemědělství budou zveřejněny na webu NS MAS v prvním únorovém týdnu. Z důvodu možného zájmu

  Read more →
  • 08 ÚNO 15
  • 0

  Výzva k předkládání návrhů 2015 – Program Erasmus+

  Výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, jakož i z ročního pracovního programu Erasmus+ na rok 2014 – Mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání (položka 4) – a ročního pracovního programu

  Read more →
  • 08 ÚNO 15
  • 0
  ROP chystá výzvy i pro venkov

  ROP chystá výzvy i pro venkov

  [spider_facebook id=“- Select Form -„]Máte připravený projekt na rekonstrukci náměstí, kulturního domu, školy nebo hasičské zbrojnice? Získat dotaci z ROP Moravskoslezsko můžete získat na připravené nebo rozestavěné projekty. Malé obce do 5 tisíc obyvatel mohou odevzdávat projekty od 10. března do 8. června, středně velká města s 5 až 50 tisíci obyvateli do 15. června.  

  Read more →

Archiv příspěvků