• 08 PRO 14
  • 0

  MMR podpoří obnovu venkova

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádosti o dotace v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova začíná běžet dnešním dnem (1. 12.) a končí 16. února 2015. Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských

  Read more →
  • 08 PRO 14
  • 0

  74 milionů na podporu bydlení

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem třech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury a opravu domovních olověných rozvodů. Žádosti lze předkládat od 8. 12. 2014 do 16. 2. 2015. Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím elektronického formuláře a

  Read more →
  • 08 PRO 14
  • 0

  Dotace na odstraňování bariér

  Celkem patnácti miliony korun hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce pomoci městům a obcím v odstraňování bariér. O dotace na Podporu odstraňování bariér v budovách a Euroklíč 2015 je možné žádat od 1. prosince až do 16. února 2015. Cílem podprogramu Podpora odstraňování bariér v budovách je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních

  Read more →
  • 08 PRO 14
  • 0

  Národní program podpory cestovního ruchu byl vyhlášen

  MMR v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu vyhlásilo podprogram Cestování dostupné všem. Rámcový rozpočet pro rok 2015 činí 50 mil. Kč. Podprogram je zaměřen na 4 oblasti podpory 1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras

  Read more →
  • 08 PRO 14
  • 0

  O prioritách regionu bude rozhodovat Regionální stálá konference

  V pátek 28. listopadu 2014 byla ustavena Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje, která bude rozhodovat o prioritách regionu a koordinaci dotačních výzev. Regionální stálá konference (RSK) je regionální seskupení partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. Pro území Moravskoslezského kraje má celkem 22 řádných členů, kterými jsou kromě zástupců kraje také zástupci měst a obcí,

  Read more →
  • 05 PRO 14
  • 0

  Fúze místních akčních skupin a nové vedení MAS Hrubý Jeseník

  Valné hromady MAS Hrubý a MAS Nízký Jeseník na svém jednání dne 4. 12. 2014 v Bruntále schválily fúzi těchto spolků jejich sloučením. Dne 4. 12. 2014 proběhly v zasedací síni zastupitelstva Města Bruntál Valné hromady MAS Hrubý Jeseník a MAS Nízký Jeseník, které společně schválily fúzi obou spolků. Spolky se dohodly, že sloučení nabude

  Read more →

Archiv příspěvků