• 16 LIS 14
  • 0

  Vláda schválila vyhlašování výzev před schválením EK

  Vláda schválila podmínky pro vyhlášení výzev z programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 ještě před jejich schválením ze strany Evropské komise. „Schválením podmínek pro vyhlašování výzev z programů nového programového období ještě před jejich schválením Evropskou komisí umožňuje zahájit čerpání z nových programů. Spuštění prvních výzev (pozn. pro individuální

  Read more →
  • 11 LIS 14
  • 0
  Za uměním a historií do radostného údolí

  Za uměním a historií do radostného údolí

  Galerie Freud & Thal Projekt je zaměřen na využití kulturní památky budovy bývalého zemského soudu č.p. 681 v Ruské ulici v Bruntále pro kulturní účely – zřízení nové stálé výstavní expozice galerie Freud & Thal v prostorách této památky. Cílem projektu je vytvoření prostředí, jež umožní střetávání, rozvíjení a inspiraci lidí prostřednictvím různých pohledů. Cílem

  Read more →
  • 10 LIS 14
  • 0

  MSK vyhlásil dotace na rok 2015

  Moravskoslezský kraj vyhlásil dotace na sport, kulturu, obnovu památek a využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením: • Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015 • Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015. • Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na

  Read more →
  • 10 LIS 14
  • 0

  Program prevence kriminality na rok 2015

  MV ČR vyhlásilo Program prevence kriminality na rok 2015. Cíle Programu prevence kriminality jsou • snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, • snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana, • efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality, • komplexní přístup v komunitách postavený

  Read more →
  • 10 LIS 14
  • 0

  Obce mohou mít bezpečnostního dobrovolníka

  Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky) vyhlásilo za účelem podpory širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“. Žádost o dotaci na rok 2015 si mohou podat obce a městské části hlavního města Prahy. V případě nezajištění finančních prostředků si zadavatel vyhrazuje právo výzvu nerealizovat. Žádost musí být vyplněna

  Read more →

Archiv příspěvků