• 09 ŘÍJ 14
    • 0

    Manuál tvorby veřejných prostranství

    Vzhled a funkčnost veřejných prostranství jsou jedním ze základních znaků při posuzování měst a obcí a jejich vhodnosti k bydlení a k plnění dalších požadovaných funkcí. Stav veřejných prostranství je v našem regionu obecně dost špatný, proto přinášíme možnost inspirace. Manuál tvorby veřejných prostranství byl vytvořen jako základní podklad pro koncepční přístup k rozvoji veřejných

    Read more →

Archiv příspěvků