• 29 ČVC 14
  • 0

  Stále sbíráme projektové náměty pro období 2014–2020

  Na tomto odkaze stále můžete vyplňovat projektové záměry, které hodláte realizovat v období 2014–2020.

  Read more →
  • 15 ČVC 14
  • 0

  MMR aktualizuje politiku územního rozvoje – můžete ji připomínkovat

  Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj tímto zveřejněním návrhu aktualizace PÚR ČR a Vyhodnocení návrhu aktualizace PÚR ČR na udržitelný rozvoj území umožňuje veřejnosti a obcím uplatnit písemné připomínky k těmto materiálům. Připomínky se podávají Ministerstvu pro místní rozvoj v termínu do 8. září

  Read more →
  • 15 ČVC 14
  • 0

  Vláda schválila Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin

  Vláda schválila Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015. Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „Metodika“). Splněním standardů uvedených v Metodice místní

  Read more →
  • 15 ČVC 14
  • 0

  Vláda schválila operační programy

  Vláda schválila operační programy pro programové období 2014-2020, přes které by Česko mohlo do roku 2020 čerpat peníze z EU. Získat by mohlo 21,6 mld. euro (téměř 600 miliard korun). Schváleny byly tyto operační programy • Zaměstnanost • Životní prostředí • Doprava • Výzkum, vývoj a vzdělávání • Praha – pól růstu • Program rozvoje

  Read more →
  • 11 ČVC 14
  • 0

  Farní ulička, náměstí 1. máje, městský park v Bruntále

  Rovnou tři akce ke zlepšení kvality života ve městě byly slavnostně ukončeny ve čtvrtek 3. července v Bruntále. Obnovou prošla Farní ulička, náměstí 1. máje a nové zázemí dostala část městského parku u hudebního pavilonu. Farní ulička je historickým kulturním dědictvím města a tvoří součást městské památkové zóny, je hojně využívanou pěší spojnicí mezi náměstím

  Read more →

Archiv příspěvků