• 13 PRO 13
  • 0

  Cesty kvetoucí alejí – podpořte projekt!

  Na těchto stránkách stále můžete podpořit náš projekt na výsadbu kvetoucí aleje u obce Staré Město. Projekt chce přispět k tomu, aby náš region byl krásnější, aby se nám v něm dobře bydlelo.

  Read more →
  • 13 PRO 13
  • 0

  Seminář občanský zákoník a smluvní vztahy ve výstavbě

  Využijte možnosti přihlásit se již letos k účasti na vzdělávacích seminářích, věnovaných souvislostem Nového občanského zákoníku a právních aspektů úspěšného procesu plánování a výstavby. Využijte předvánoční slevy na vložném při včasné úhradě. Semináře jsou určeny pro vedoucí pracovníky, jednatele, personalisty a management firem, projektanty a architekty, OSVČ – živnostníky a řemeslníky, realitní makléře, projektové manažery,

  Read more →
  • 12 PRO 13
  • 0

  EHP a Norské fondy – plánované výzvy

  Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 v ČRinformuje veřejnost, potencionální žadatele o grant a všechny partnery zainteresované v přípravě EHP a Norských fondů, o aktuálním stavu přípravy programů. Informace k programům a plánovaným výzvám naleznete dále EHP fondy Program CZ02 pro Životní prostředí BIODIVERZITA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY / MONITOROVÁNÍ A INTEGROVANÉ PLÁNOVÁNÍ

  Read more →
  • 12 PRO 13
  • 0

  20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

  Ministerstvo zemědělství usiluje o efektivní vyčerpání celého rozpočtu Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Proto vyhlašuje příjem žádostí v rámci mimořádného 20. kola. Příjem žádostí do celostátního PRV bude probíhat v termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014. V rámci 20. kola příjmu žádostí budou přijímány Žádosti o dotaci v opatřeních

  Read more →
  • 09 PRO 13
  • 0
  Mezinárodní konference k projektu „Obce sobě“

  Mezinárodní konference k projektu „Obce sobě“

  Z celkem 205 území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP), na které se člení Česká republika, se již 130 přihlásilo do evropského projektu meziobecní spolupráce. Na mezinárodní konferenci, věnované tomuto tématu to oznámil Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR. Potvrzuje se, že obce mají zájem řešit společně oblasti

  Read more →
  • 08 PRO 13
  • 0

  Projekt Obce sobě, má zlepšit spolupráci měst a obcí

  Svaz měst a obcí spustil projekt nazvaný Obce sobě. Má pomoci zvýšit spolupráci mezi českými obcemi, zdokonalit veřejnou správu a zlepšit službu občanům. Dalším z důvodů, proč svaz projekt spustil, je velký počet obcí v České republice, kdy například velká část z nich nemá své vlastní vedení. V ČR je nyní 6248 obcí. Ty by měly spolupracovat mimo jiné v oblastech školství, odpadového

  Read more →
  • 05 PRO 13
  • 0

  Změny klimatu v Česku

  V časopise Vesmír byl zveřejněn článek o pravděpodobném vývoji klimatu v ČR. Příspěvek podává základní informaci o tom, jak se „české klima“ vyvíjí a co ho může v nejbližší budoucnosti čekat. Vychází z některých výsledků projektu, který v letech 2007 až 2011 řešil kolektiv pracovníků ČHMÚ spolu s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Výzkumným ústavem vodohospodářským

  Read more →
  • 04 PRO 13
  • 0

  Dotační zdroje – prosinec 2013

  Přinášíme vám novinky z oblasti dotací. Stále je možné žádat o dotace z různých zdrojů. Monitoring dotací ke stažení zde

  Read more →
  • 04 PRO 13
  • 0

  Odpovědné veřejné zadávání obcí – panelová diskuse, manuál

  Při zachování kritéria nejnižší ceny lze v souladu s legislativou zahrnout do veřejné zakázky i další témata, pokud to obce mají ve svých strategiích. Konkrétním příkladem může být vypsání veřejné zakázky na stavební práce, kdy obec požaduje, aby dodavatel v jejím průběhu zajistil rekvalifikaci určitého počtu osob v dané obci, nebo zaměstnal lidi evidované na

  Read more →

Archiv příspěvků