• 26 LIS 13
    • 0

    Cesty kvetoucí alejí

    Projekt Místní akční skupiny Hrubý Jeseník a obce Staré Město – Cesty kvetoucí alejí – byl vybrán, jako jeden ze tří z našeho regionu, do grantového programu Era pomáhá regionům. Projekt je součástí dlouhodobého záměru „Kvetoucí region“ na zlepšení prostředí v obcích výsadbou kvetoucích stromů, dřevin a květin, na kterém se podílí samotní obyvatelé regionu.

    Read more →

Archiv příspěvků