• 21 LED 13
  • 0

  Podpora bezpečnosti dětí při jejich cestách do školy

  Na zelenou: Grantová výzva pro všechny, kterým není lhostejná bezpečnost dětí v dopravě. Každá škola, školka či vzdělávací instituce může získat až 70 tisíc korun na zlepšení dopravní bezpečnosti ve svém okolí a další doprovodné aktivity. Vyhlašovatelem grantu je Nadace Partnerství. Uzávěrka přihlášek je 1. března 2013. Grantový program Na zelenou, jehož hlavním cílem je

  Read more →
  • 17 LED 13
  • 0

  Dotace MSK: Podpora hospodaření v lesích

  Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Termín uzávěrky dotačního programu je 31. 12. 2013. Dle tohoto dotačního programu se poskytují účelové neinvestiční dotace (dále též jen „příspěvky”) na přirozenou obnovu, umělou obnovu sadbou – první, zajištění nebo výchovu lesních porostů provedenou v roce 2013. Výše příspěvku

  Read more →
  • 17 LED 13
  • 0

  Dotace MSK: Drobné vodohospodářské akce

  Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 8. 2. 2013. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení: a) problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, b) zásobování obyvatel pitnou vodou, v obcích s počtem obyvatel nižším než 2000 a

  Read more →
  • 17 LED 13
  • 0

  Dotace MSK: Dotační program na podporu místní Agendy 21

  Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Termín podání žádosti o dotaci je do 8. 2. 2013. Cíle a priority programu 1. Podpora projektů na osvětu a vzdělávání v procesu přijímání dobrovolných závazků a dohod a iniciace a podpora

  Read more →
  • 17 LED 13
  • 0

  Dotace MSK: Dotační program na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí

  Moravskoslezský kraj vyhlásil Dotační program na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí na rok 2013. Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Termín podání žádosti o dotaci je do 8. 2. 2013. Cíle a priority programu 1. Podpora projektů zaměřených na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále

  Read more →

Archiv příspěvků