• 26 DUB 12
  • 0

  Natoč svůj den — Země česká, domov Tvůj

  Země česká, domov Tvůj je celovečerní dokumentární film, jehož spolutvůrcem se může stát každý občan nebo obyvatel této země. Fotograf, režisér a producent Adolf Zika si s nápadem jediného filmu o tisíci kameramanech pohrával již před dvanácti lety. Technologie digitálních kamer tehdy ještě ale neumožňovala takovou tvůrčí svobodu, nakonec proto namísto toho v roce 2000

  Read more →
  • 21 DUB 12
  • 0

  Upozornění pro žadatele, které navazuje na předchozí doporučení MMR

  Vzhledem ke snaze o zajištění jednotného postupu všech zadavatelů byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – Národním orgánem pro koordinaci zaslán řídícím orgánům, které jsou Závaznými postupy přímo vázány, dopis ministra pro místní rozvoj, ve kterém jsou uvedeny základní požadavky na postup při realizaci výběrových řízení spadajících pod aplikaci Závazných postupů během přechodného období mezi

  Read more →
  • 16 DUB 12
  • 0

  Doporučení MMR k novele zákona o ZVZ

  V souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách od 1.dubna 2012 Ministerstvo zemědělství – Řídící orgán PRV a SZIF upozorňují na to, že na základě zákona č. 55/2012 Sb. došlo ke snížení finančních limitů pro veřejné zakázky a dalším změnám při zadávaní veřejných zakázek. Zejména upozorňujeme na zásadní změnu ve vymezení dotovaného zadavatele, kterým

  Read more →
  • 12 DUB 12
  • 0

  Co bude financovat EU po roce 2014+

  Regionální Rada soudržnosti regionu Moravskoslezsko se ve svém speciálním čísle Apropó věnuje přípravě nového programovacího období po roce 2014, která již je v plném proudu. Obsahem čísla je například výčet priorit, které budou po roce 2014 podporovány, harmonogram příprav 2014+ a návrh rozdělování finančních prostředků na základě integrovaného přístupu. V novém programovacím období zavádí Evropská

  Read more →

Archiv příspěvků