• 27 BŘE 12
  • 0

  Architektura v perspektivě

  Konference katedry architektury na téma: „architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století“ Datum konání: 19. 4. 2012–20. 4. 2012 Místo konání: Sál NA2 Garant: doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Kontaktní osoba: doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Bližší informace: Architektura v perspektivě

  Read more →
  • 27 BŘE 12
  • 0

  Umění v architektuře

  Děkanka Fakulty stavební ve spolupráci s Katedrou architektury a firmou Šmíra-print, s. r. o. si Vás dovolují pozvat na přednášku prof. Milana Knížáka, Dr.A. na téma „Umění v architektuře“. Datum a čas konání: 11. 4. 2012 13:00 Místo konání: Fakulta stavební, posluchárna H 108 Garant: prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. Kontaktní osoba: Markéta Teslíková

  Read more →
  • 27 BŘE 12
  • 0

  Prezentujte se na LeaderFestu v Levoči

  Všem, kdo chtějí vzít své prezentační materiály do slovenské Levoče – obce, města, podnikatelé, neziskovky: doneste je k nám do kanceláře a my zajistíme ostatní. Informace o akci:  http://www.nssmas.sk/clanok.php?id=7

  Read more →
  • 27 BŘE 12
  • 0

  Pozvánka MZe

  Ministerstvo zemědělství ČR, Řídící orgán PRV, KAZV Jihočeský kraj v souladu s Akčním plánem Celostátní sítě pro venkov na rok 2012 pro Jihočeský kraj a Jihočeskou společností pro ochranu přírody a myslivosti o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář „Diverzifikace činností v zemědělství – posilující faktor rozvoje venkova“ Seminář se bude konat ve čtvrtek 29.

  Read more →
  • 24 BŘE 12
  • 0

  Prezentujeme se na portálu propamatky.cz

  Portál propamatky.cz nabízí denně aktualizovaný přehled dotací a veřejných sbírek zaměřených na kulturní dědictví, dále prezentuje právnické i fyzické osoby z řad podnikatelů, neziskových organizací a institucí, které působí v oblasti péče o památky, mapuje dění v památkové péči a nabízí vybrané zprávy a články o obnově a financování památek http://www.propamatky.info/cs/katalog-sluzeb/cela-cr/neziskovy-sektor/

  Read more →
  • 09 BŘE 12
  • 0

  Metoda LEADER může být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí

  Metoda LEADER by podle Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) mohla být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014. Tato metoda, která se v Evropské unii používá už od roku 1991, klade důraz na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného

  Read more →
  • 05 BŘE 12
  • 0

  NS MAS vyjednává za MASky

  Národní síť MAS ČR se rozhodla s ohledem na dosavadní roztříštěnost profesionalizovat a koordinovat jednání na všech relevantních ministerstvech a připomínkování návrhů všech dostupných dokumentů v rámci přípravy nového programovacího období 2014–2020, která se týkají zapojení místních akčních skupin do implementačních struktur. Během probíhajících jednáních o podobě zapojení, NS MAS zjišťovala možnosti financování a potřebě

  Read more →

Archiv příspěvků