• 23 LED 12
  • 0

  Mapa stezky Muzeum Wide Web

  Vytvořili jsme pro vás mapu trasy Muzeum Wide web tak, jak je v terénu.

  Read more →
  • 19 LED 12
  • 0

  Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

  Ministerstvo kultury vyhlásilo program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2012. Zájemci mohou podávat žádosti u příslušných obecních úřadů do 28. února. Cílem dotace je zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a zároveň nejsou prohlášeny národními kulturními památkami. Tyto prostředky je možné

  Read more →
  • 19 LED 12
  • 0

  Diskusní seminář: Podporujme svého sedláka

  Komunitou podporované zemědělství je způsob produkování a nakupování potravin, založený na solidaritě a odpovědnosti vůči půdě, krajině i lidem, jeho základem je sdílení rizik a výnosů zemědělského hospodaření mezi spotřebitelem a místním sedlákem. A to tak aby místní drobní sedláci měli možnost hospodařit šetrně a odpovědně k životnímu prostředí za spravedlivou mzdu a spotřebitelé měli

  Read more →
  • 19 LED 12
  • 0

  Jak na „prodej ze dvora“

  Prodej ze dvora může být významnou činností místních výrobců, chovatelů apod, jak si zajistit živobytí a navíc jak dostat místní výrobky a potraviny k místním spotřebitelům. K tomu je však potřeba splnit celou řadu podmínek. Jak na to vám poradí publikace „Jak na firemní prodej ze dvora“, kterou zpracovala o.p.s. Úhlava. Publikaci v el. podobě

  Read more →
  • 06 LED 12
  • 0

  Výzva ROP – Subregionální centra – zaměření výzvy školství, volný čas, občanská vybavenost

  Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI pro Prioritní osu: 3 Rozvoj měst, Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra zaměření výzvy: Infrastruktura vzdělávání a volného času, občanská vybavenost. Více na: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch

  Read more →
  • 06 LED 12
  • 0

  Seminář MMR pro zájemce o dotace v cestovním ruchu

  Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá seminář pro zájemce o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu. Akce se uskuteční 17. ledna 2012 od 10:00 v budově Na Příkopě 3, Praha 1 v zasedací místnosti v 1. patře č. 111. Přihlášky se zasílají nejpozději do 14. 1. 2012 do 12.00 hodin. Program semináře 1) Prezentace Programu

  Read more →
  • 05 LED 12
  • 0

  Způsoby značení Regionálních výrobků

  Visačkou nebo samolepkou s logem značky, které lze objednat u regionálního koordinátora za režijní cenu. Certifikované výrobky mohou být značeny třemi způsoby: 1) Samolepky jsou čtvercové s délkou strany 2, 3 nebo 5 cm, visačky mají velikost 5×5 cm nebo 5×7 cm. 2) Začleněním loga značky do etikety výrobku, na jeho obal, případně na samotný výrobek

  Read more →
  • 05 LED 12
  • 0

  Certifikační kritéria Reginální značky

  Aby mohl výrobek získat značku „JESENÍKY originální produkt®“, musí on i jeho výrobce splňovat níže uvedená kritéria. Jejich splnění lze zčásti doložit určitými dokumenty, zčásti závisí na posouzení Certifikační komise. Certifikační komise si vyhrazuje právo zamítnout udělení značky výrobku, který je v rozporu s cílem značky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo

  Read more →

Archiv příspěvků