• 21 PRO 11
  • 0

  Harmonogram příjmu žádostí PRV na rok 2012

  Ministr zemědělství Petr Bendl schválil harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2012. JARNÍ KOLO: únor/březen 2012 I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (příjem žádostí březen), I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (příjem žádostí proběhne samostatně již v únoru), I.1.4 Pozemkové

  Read more →
  • 20 PRO 11
  • 0

  MSK vyhlásil další programy

  Moravskoslezský kraj před koncem roku vyhlásil další dotační programy Dotační program Drobné vodohospodářské akce Mgr. Irena Klenková, tel. 595 622 560, irena.klenkova@kr-moravskoslezsky.cz,Ing. Lenka Heczková, tel. 595 622 683, lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz 27. 1. 2012 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ing. Anna Bulová, tel.: 595 622 566, e-mail: anna.bulova@kr-moravskoslezsky.czIng. Bc. David Mlčoch, tel.: 595 622 265, e-mail:david.mlcoch@kr-moravskoslezsky.cz 30. 12. 2012 Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro

  Read more →
  • 01 PRO 11
  • 0

  MMR vyhlásilo: Podpora obnovy a rozvoje venkova

  Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Dotační titul č. 1

  Read more →

Archiv příspěvků