• 22 ČVN 10
    • 0

    Výzva č. 02 (2010) — Vybrané projekty

    Ve Výzvě č. 02 – 2010 bylo podáno celkem 5 žádostí o dotace. Výběrová komise, která zasedala dne 7.6.2010 doporučila Výboru MAS všechny předložené projekty k financování. Výbor dne 22.6.2010 schválil seznam doporučených projektů a určil je k předložení na RO SZIF do Opavy. Fiche 9   celkové výdaje způsobilé výdaje nezpůsobilé výdaje požadovaná dotace

    Read more →
    • 17 ČVN 10
    • 0

    Regionální značení, co to je?

    Již jsme Vás informovali o připravovaném projektu „Jeseníky – máme se čím pochlubit“, který hodlá zvádět na území MAS HJ regionální značky, které garantují původ, originalitu a vazbu na konkrétní území a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce, více na Domací výrobky nebo Regionální značky. Tento projekt navazuje na projekt partnerské MAS Horní Pomoraví „Vyrobeno

    Read more →