• 30 KVĚ 10
    • 0

    Projekt Muzeum Wide Web v realizaci

    Od jara probíhá příprava realizace tohoto projektu, na který jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ČR (PRV), resp. z Evropského regionálního fondu pro rozvoj venkova. Projekt sestává z dvou částí. První částí projektu je vyznačení pěších turistických tras a jejich doplnění odpočívkami, informačními tabulemi a lavičkami. Druhou částí je zhotovení propagačních materiálů vztahujících se

    Read more →

Archiv příspěvků