• 08 BŘE 10
  • 0

  Projekty podané ve Výzvě 01 (2009) schválené SZIF

  V první výzvě MAS Hrubý Jeseník byly podány celkem 4 projekty. Z tohoto počtu byly SZIF vybrány ke spolufinancování tyto projekty:   Registrační číslo projektu 09/008/41200/131/000951 Název subjektu SK Annaberg Pěší naučná stezka Andělská Hora — Annaberg Dotace (Kč) 311 310     Registrační číslo projektu 09/008/41200/131/000976 Název subjektu Město Bruntál BRUNTÁL — Náměstí Míru-fontána

  Read more →
  • 08 BŘE 10
  • 0

  Další informace k plánované výzvě

  Doplňujeme informace k plánované výzvě č. 02-2010, a to k Fichi č. 1 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniku. Informace se týká upřesnění oblastí podnikání, které je možné z dotace podpořit: Projekt v záměru a) se může týkat pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): B

  Read more →
  • 01 BŘE 10
  • 0

  Projekty spolupráce schváleny

  Státní zemědělský intervenční fond ke dni 26. února 2010 schválil 26 Žádostí o dotaci v rámci osmého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 80.892.205 Kč. Mezi schválenými projekty jsou i dva projekty spolupráce, kterých se účastní naše místní akční skupina: 1. Projekt Muzeum Wide Web,

  Read more →

Archiv příspěvků